Używamy ciasteczek INFO

Kategoria

Narzędzia Beta Inox

Narzędzia Beta Inox mogą być użytkowane w miejscach, gdzie występują szczególne wymogi co do czystości - gdzie nie jest dozwolony nawet minimalny poziom skażenia. Nasze produkty pozwalają uniknąć "zainfekowania" rdzą. Jeśli do śrub, nakrętek lub powierzchni ze stali nierdzewnej używa się narzędzi innych niż wykonane ze stali nierdzewnej, z narzędzi tych mogą uwalniać się cząsteczki i przywierać do nierdzewnego elementu wywołując korozję. Często wpływa to niekorzystnie na estetykę, a czasem skutkuje również naruszeniem struktury.
Właściwy dobór materiałów i ustalona przez ekspertów najlepsza obróbka cieplna zapewniają narzędziom Beta Inox właściwości mechaniczne znacznie przekraczające wymagania norm i porównywalne z właściwościami innych narzędzi Beta.Stal nierdzewna w 100% nadaje się do recyklingu co również jest dużą zaletą.
Logo dla produktów ze stali nierdzewnej jest przyznawane przez Centro Inox - włoskie Stowarzyszenie ds. Badania i Rozwoju Stali Nierdzewnej, które oznacza produkty wykonane ze stali nierdzewnej.