Używamy ciasteczek INFO

Kategoria

Wzmacniacze momentu

Wzmacniacze momentu są nieodzownymi narzędziami przy dokręcaniu nakrętek i śrub, gdyż pozwalają osiągnąć większy moment dokręcania w miejscach o ograniczonym lub utrudnionym dostępie. Nie wymagają użycia przedłużaczy, zapewniają więc całkowite bezpieczeństwo. Asortyment wzmacniaczy zapewnia różnorodność rozwiązań, momenty dokręcenia do 9500Nm i przełożenia do 125:1. Każdy wzmacniacz momentu dostarczany jest z certyfikatem poświadczającym przetestowanie narzędzi przy maksymalnej wartości w optymalnych warunkach działania. Wzmacniacz momentu musi być użytkowany z kluczem dynamometrycznym, aby zapewnić kontrolę wyjściowego momentu dokręcenia, ponadto musi być zawsze używany z nasadkami udarowymi. Przełożenie każdego wzmacniacza określa mnożnik pomiędzy momentem dokręcenia wejściowego a wyjściowym. Zawsze należy upewnić się, że wszystkie elementy stosowane przy dokręceniu są ustawione w jednej osi. Należy uniknąć stosowania przedłużaczy, ponieważ te mogą skręcić, wytwarzając efekt sprężyny, który zmienia przykładaną wartość momentu dokręcenia.